สร้างพัฒนาการที่ดี  มาเลี้ยงลูกด้วยดนตรีกันเถอะ

สร้างพัฒนาการที่ดี มาเลี้ยงลูกด้วยดนตรีกันเถอะ

มีนาคม 9, 2019 0 By admin

สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทุกคน วันนี้เราจะขอพูดถึงการเลี้ยงลูกด้วยเสียงเพลง เสียงดนตรีกันนะคะ ดนตรีสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ความรู้ ความเข้าใจที่ดี โดยทั่วไปแล้วเด็กเล็ก จะมีพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม รวมทั้งด้านร่างกาย พัฒนาไปตามลำดับ ดังนั้นหากเราอยากให้ลูกน้อยเติบโต และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เราก็ควรต้องช่วยส่งเสริม พวกเค้านะคะ

Oopsnew.com ก็มีความสนใจ และมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าการเลี้ยงลูกด้วยดนตรีกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจ จากผู้ปกครองจำนวนมากในยุคนี้ มีงานวิจัย ที่ได้ศึกษา ถึงประโยชน์ของดนตรี พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ส่วนใหญ่ จะพบว่า การเลี้ยงลูก ด้วยการให้ทำกิจกรรมด้านดนตรี ตั้งแต่ยังเล็กๆ นั้น มีส่วนช่วยเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มทักษะทางด้านภาษา คุณพ่อคุณแม่ ลองเลือกดนตรีสักชิ้น ให้เด็กลองเล่นดูนะคะ ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นดนตรี นอกจากจะมีพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆแล้ว ยังส่งผลไปถึงการอ่านที่ดี เนื่องจากเสียงดนตรี และคำพูด มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งเด็กๆได้ใช้เวลากับดนตรีนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยพัฒนา สมองส่วนการคิดคำนวน และภาษาศาสตร์ได้ดีด้วยค่ะ

ทักษะทางคณิตศาสตร์

ในด้านการคิดคำนวณก็เช่นกันค่ะ จากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทดลองแบ่งเด็ก ออกเป็นสองกลุ่ม และพบว่าเด็กกลุ่มที่มีประสบการณ์ การเล่นดนตรี จะสามารถทำคะแนน การทดสอบทางคณิตศาสตร์ได้สูงกว่า เด็กกลุ่มที่ไม่เคยเล่นดนตรีเลย นอกจากนี้ เด็กที่เล่นคีย์บอร์ด จะทำคะแนนการทดสอบได้สูงกว่า เด็กที่เล่นเปียโน และ ร้องเพลงมาก เพราะฉะนั้นหากลูกสนใจเล่นคีย์บอร์ด ก็ควรสนับสนุนเลยนะคะ

ช่วยเสริม พัฒนาการทางสติปัญญา

เชื่อว่า คุณพ่อ คุณแม่ทุกคน อยากเห็นลูกเติบโต เป็นเด็กฉลาด การเลือกเล่นดนตรีเป็นอีกทางเลือก ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้ เคยมีการทดลองในต่างประเทศ ปรากฏว่าทั้งกลุ่มที่เรียนดนตรีและไม่เรียนดนตรีมีไอคิวสูงขึ้น แตกต่างกันหลายจุด

การพัฒนาด้านร่างกายและสุขภาพที่ดี

ดนตรี ไม่เพียงแต่พัฒนาทางสติปัญญาและจิตใจเท่านั้นนะคะ การเล่นดนตรียังช่วยเพิ่มทักษะ การทำงานร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย นอกจากนี้งานวิจัยล่าสุด ค้นพบว่าประโยชน์ของการร้องเพลงและเล่นดนตรี มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจ การหายใจและปอด ทำงานร่วมกันได้ดี ช่วยปรับสรีระ ด้านร่างกายที่ดีขึ้น ทำให้อารมณ์ดีขึ้น คลายความเครียดได้

การพัฒนาตนเองและทักษะด้านสังคม

การเล่นดนตรี เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ในด้านการพัฒนาตนเอง ดนตรีจะทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จ จากความตั้งใจ และอดทน ฝึกฝนจนทำได้ รวมถึง สร้างวินัยให้ตัวเองไปในตัว เสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่สำคัญ ยังนำไปสู่ การพัฒนาการทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ช่วยสร้างมิตรภาพและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจุดหมายร่วมกัน

การส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเล็ก จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้เลยนะคะ เป็นการเพิ่มพัฒนาการหลาย ๆ ด้านของลูกได้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นกิจกรรมให้ลูกได้ผ่อนคลาย เป็นการเปิดสังคม พบปะเพื่อนใหม่ไปในตัวด้วย ดังนั้น หากลูกของคุณมีความสนใจทางด้านดนตรี ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ควรสนับสนุนมากเลยทีเดียวนะคะ

Cr: D.R.W.S. Band